Soldatnytt er et magasin skrevet av, og for vernepliktige inne til førstegangstjeneste i Forsvaret. Bladet gis ut 6 ganger i året og det sendes ut i overkant av 12.000 blader.

Her på nettsiden vår kan du lese våre prioriterte nettsaker og filmer vi har laget. Du finner også de siste bladene våre her.

 
 

Soldatnytt besøkte FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) på Sessvollmoen leir. Her kan du se videoen vi laget fra opptaket til Forsvarets befalskoler i Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernet.

 
 

Nr 04/17

Nr 02/17

Nr 06/16

skjermbilde-2016-12-14-kl-15-04-59

Nr 04/16

Nr 03/17

Nr 1/17

Nr 05/16

nr 03/16