Soldataksjonen 2016-2017

Makker sjekk makker!

TVO gjennomfører årlig en holdningsskapende aksjon – Soldataksjonen. Temaet bestemmes av soldatene selv. Årets soldataksjon handler om makkertjeneste, både å være en god makker og å ha en god makker. Du har det ikke bra så lenge makkeren din ikke har det bra.
Årets soldataksjon er en påminnelse om at hvordan vi er som makkere er med på å påvirke Forsvarets operative evne. For vi som soldater er helt avhengige av hverandre , og Forsvaret er helt avhengig av sine soldater, for å fungere optimalt.

Alle i Forsvaret oppfordres til å bidra til å skape en god soldataksjon. Det er viktig at hver og en tenker på hvordan en kan være en god makker – både i og utenfor tjenesten. God makkertjeneste kan for eksempel være å ikke la noen sitte alene i messa. Spør en på leiren om dere kan trene sammen. Del gjerne en kopp kaffe med en annen når dere er ute i skogen. Prøv å si hva som har vært positivt og konstruktivt før en gir kritikk til en annen. Alt dette er ”makkertjeneste”.

Bruk også muligheten til å ta opp holdninger. Soldataksjonen handler vel så mye om gode holdninger hos soldater, troppsbefal og ledelsen! Vi soldater spiller hverandre gode ved å støtte hverandre som de vi er. Gode makkere kjenner hverandre godt, og utfyller hverandre. Da er det også fravær av mobbing og trakassering. Det er god makkertjeneste!