Sigurd Svensen

Sigurd Svensen

Sigurd Svensen kommer fra Oslo og er født i 1996. Han begynte som rekrutt på Madla sommeren 2015. Han tjenestegjorde som Operasjonssoldat ved Bodø Hovedflystasjon i sin førstegangstjeneste. Sigurd har i dag ansvar for oppfølging av Luftforsvaret, og har derfor tett samarbeid med Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, Sara Aasen.

Sigurd er Vernepliktsrådets politiske talsperson og skal samtidig være bindeleddet mellom TVO og Forsvarsdepartementet og politisk ledelse.

Av kapitlene i Vernepliktsprogrammet jobber Sigurd med Helse, Miljø og Sikkerhet. Disse tre kapitlene har vi slått sammen og regnes som HMS-arbeidet i TVO. Blant de sakene som jobbes med er gode rapporteringsrutiner for mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. I dag har snus blitt svært vanlig i Forsvaret, derfor jobber vi i Tillitsvalgtsordningen for å iverksette informasjons- og holdningskampanjer.

Siden Sigurd jobber med HMS deltar han også i Forsvarets Hovedarbeidsmiljøutvalg, Forsvarets Rusmiddelutvalg og Råd for Selvmordsforebyggende arbeid. Her tar han opp saker som gjelder vernepliktige, og bringer informasjon tilbake fra møtene og ut til andre tillitsvalgte. To ganger i året arrangerer Sigurd HMS-kurs for vernepliktige tillitsvalgte i regi av Vernepliktsrådet (VPR)

Videre har han ansvar for å arbeide med kapittelet som heter rekruttering. Dette kapittelet dreier seg om rekruttering inn til førstegangstjenesten. Selv om vi har verneplikt, er fortsatt rekrutteringsarbeidet et viktig ansvarsområde, for å sørge for å få motiverte og dyktige soldater inn til førstegangstjenesten.

Sigurd har sittet som landstillitsvalgt siden 1. juli 2016