Sigmund Bjørnhaug
Ansvar:
Hæren
sibjornhaug@mil.no – 7762 8615 / 994 34 371

Sigmund Bjørnhaug kommer fra Hamar, og er født i 1995. I førstegangstjenesten tjenestegjorde Sigmund som vognfører lastebil i forsyningstroppen i Sambandsbataljonen, og hadde i tillegg fulltidsverv som bataljonstillitsvalgt.

Sigmund er hovedtillitsvalgt i Hæren, og har ansvar for at Tillitsmannsordningen fungerer i Hærens avdelinger. Til daglig sitter han i Stabsavdelingen i Hærstaben. Hans daglige gjøremål er blant annet å følge opp tillitsvalgte i Hærens avdelinger og representere alle de vernepliktige mannskapene opp til ledelsen. Han har også ansvaret for å avholde Generalinspektørens i Hærens Hovedutvalg, som er det øverste organet i Hæren. Her møter Generalinspektøren i Hæren alle de tillitsvalgte på avdelingsnivå. Møtet avholdes vanligvis fire ganger i året.

Sigmund representerer de vernepliktige i diverse fora, herunder Hærens Uniform og Tradisjonsråd (HUTR), Hærens Rusmiddelkontaktnemnd (HRMKN) og Hærens Arbeidsmiljøutvalg (HAMU).

Sigmund har sittet som hovedtillitsvalgt for Hæren siden 1. august 2015.