Sara Aasen

Ansvar:
Luftforsvaret

Sara Elisabeth Aasen er født i 1996 og kommer fra Trondheim. Hun gikk inn i førstegangstjenesten i april 2016, og tjenestegjorde på Ørlandet som velferdssoldat, og var blant annet redaktør for Ørlandets leiravis, TrønderJet.

Sara er hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret, og har blant annet ansvar for at Tillitsvalgtordningen fungerer til sin hensikt i Luftforsvarets avdelinger. Hun representerer de vernepliktige mannskapene inne til tjeneste opp mot ledelsen. Sara sitter til vanlig på Rygge flystasjon i Luftforsvarsstaben. Hun har også ansvar for å arrangere Luftforsvarets hovedutvalg som blir holdt kvartalsvis. På disse møtene får de tillitsvalgte på luftvingene møte ledelsen, og muligheten til å løfte aktuelle saker fra avdelingene.

Sara representerer også de vernepliktige i blant annet LFAMU, som er luftforsvarets arbeidsmiljøutvalg.

Sara har sittet som hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret siden 1. august 2017.