Vernepliktsrådet

Vernepliktsrådet er TMOs sentrale organ. Det består av fem landstillitsvalgte, en administrativ koordinator og sjef TMO. De landstillitsvalgte velges av Landsstyret for ett år av gangen, men kan sitte opp til tre år.

Vernepliktsrådets oppgaver er å:

  • være sekretariat for Landsstyret og Landskonferansen
  • representere soldatene sentralt gjennom å være nærmeste bindeledd mellom TMO og Forsvarets ledelse, samt politisk ledelse
  • ha kontakt med og følge opp all virksomhet i TMO
  • følge opp saker som blir vedtatt av Landsstyret og Landskonferansen
  • representere TMO i råd og utvalg
  • gjennomføre kurs- og møtevirksomhet

Tillitsmannsordningen søker hvert år nye medlemmer av Vernepliktsrådet, som landstillitsvalgte for TMO. Les mer om søknadsprosess, tilsettingsvilkår og finn søknadsskjema på linken under.