Om TVO
Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom soldatene (her: vernepliktige inne til førstegangstjeneste) og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, inklusiv politisk ledelse.

Formålet med TVO er å bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom ansatte og soldater. Ordningen skal være et synlig og slagkraftig talerør for soldatene, samt en verdifull samarbeidspartner for et forsvar i utvikling. Dette skal gjøres gjennom blant annet ivareta soldatenes rettigheter, samt sikre kontakt og informasjon mellom soldatene og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå.

Saker skal løses på lavest mulig nivå, og TVOs viktigste arena er derfor på lokalt plan. Det er her man kan løse dagligdagse utfordringer og gjøre de små justeringene som skal til for å forbedre tjenestehverdagen til den enkelte.

TVO ble opprettet av Stortinget i 1972 som en samarbeidsordning. For at ordningen skal fungere som dette er TVO avhengig av åpenhet og gjensidig respekt mellom soldater, tillitsvalgte, ansatte og befal. TVO er med sine tillitsvalgte representert på alle nivåer i Forsvaret, fra troppstillitsvalgte til landstillitsvalgte. Uansett hvor i Norge man havner i førstegangstjenesten skal TVO være tilstede. Fra sentralt hold er soldatene representert av Vernepliktsrådet.

TVO-reglementet

TVO-reglementet gir grunnlaget for arbeidet de tillitsvalgte gjør. Reglementet slår fast at alle soldater skal ha en tillitsvalgt å gå til, og at de tillitsvalgte skal få tid og mulighet til å utføre vervet sitt på en god måte. Reglementet fastsetter også utvalgsstrukturen i TVO. 

Landskonferansen og Vernepliktsprogrammet

Annethvert år avholder TVO i samarbeid med Forsvarsstaben Landskonferansen. Her samles ca. 80 delegater fra de tillitsvalgte og fra administrasjonen for å debattere og vedta hva TVO skal mene om ulike saker de kommende to årene. Vedtakene samles i det vi kaller Vernepliktsprogrammet.