Narve Nilssen

 

Narve er født i 1997 og har bodd hele sitt liv i Bergen før han kom inn til førstegangstjeneste i Brigade Nord i august 2016. I løpet av året var han vaktsoldat samt bataljonstillitsvalgt på Setermoen Leir.

Narve har ansvar for oppfølging av Hæren og er også den som sitter på ansvar for det politiske arbeidet i årets Vernepliktsråd. Han er i tillegg til dette ansvarlig for gjennomføringen av Soldataksjonen 2017-2018.

I arbeidet med Vernepliktsprogrammet er Narve ansvarlig for arbeidet på førstegangstjeneste, rekruttering, forvaltning, og eiendom, bygg og anlegg.

I det første av de nevnte kapittler er det spesielt differansiering av førstegangstjenesten som er aktuell for tiden, med forslag fra Landmaktutredningen som foreslår forskjellig lengde uti fra hvilke type tjeneste man har. Her er TVOs vedtatte ståsted at alt utover 12 måneder skal være basert på frivillighet.

Arbeidet med rekruttering er et kontinuerlig arbeid, hvor det nå er særlig fokus på at de som kommer inn til sesjon skal få god og korrekt informasjon om hvor man kan tjenestegjøre og hva hver tjeneste inneholder.

Forvaltning tar hovedsaklig for seg alle de regelverk som regulerer verneplikten og førstegangstjenesten. Her er det flere dokumenter som skal revideres og det blir da viktig for TVO å komme inn med sine punkter for å sørge for at forvaltningen av de vernepliktige skjer på en ansvarlig måte, og er basert på oversiktlig regelverk.

Allmenn verneplikt medførte mange utfordringer med tanke på at spesielt kaserner ikke var tilpasset et økt andel av kvinner inne til førstegangstjeneste. Her jobbes det kontinuerlig med at tilbudet skal bli bedre. I TVOs øyne er det en selvfølgelighet at når det er et mål om et mer kjønnsbalansert Forsvar så må man følges opp med tiltak og bevilgninger.

Narve har sittet som landstillitsvalgt siden 1. juli 2017.