Lise Huynh
Ansvar:
Hæren
lhuynh@mil.no – 7762 8615 / 936 07 671

Lise Huynh Lise Veronica Huynh kommer fra Oslo, og er født i 1995. I førstegangstjenesten tjenestegjorde Lise som bataljonstillitsvalgt i Stridstrenbataljonen.

Lise er hovedtillitsvalgt i Hæren, og har ansvar for at Tillitsvalgtordningen fungerer i Hærens avdelinger. Til daglig sitter hun i Stabsavdelingen på Hærstaben. Hennes daglige gjøremål er blant annet å følge opp tillitsvalgte i Hærens avdelinger og representere alle de vernepliktige mannskapene opp til ledelsen. Hun har også ansvaret for å avholdeHærens Hovedutvalg, som er det øverste organet til TVO i Hæren. Her møter Sjef Hæren alle de tillitsvalgte på avdelingsnivå. Møtet avholdes vanligvis fire ganger i året.

Lise representerer de vernepliktige i diverse fora, herunder Hærens Uniform og Tradisjonsråd (HUTR), Hærens Rusmiddelkontaktnemnd (HRMKN) og Hærens Arbeidsmiljøutvalg (HAMU). Lise har sittet som hovedtillitsvalgt for Hæren siden 1. august 2017