Kristoffer Niemi-Olsen

Kristoffer Niemi-Olsen

Kristoffer Niemi-Olsen

Ansvar: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT, snart Forsvarets Fellestjenester, FFT) Cyberforsvaret, (CYFOR) Forsvarets sanitetssoldater (FSAN)

Kontakt: kniemiolsen@mil.no – 23097243 / 905 33 421

Kristoffer Niemi-Olsen kommer fra Fredrikstad. Han begynte først som troppstillitsvalgt ved rekruttskolen til Hans Majestet Kongens Garde og tjenestegjorde deretter som administrasjonsassistent ved Hærens befalsskole og AFA Land under sin førstegangstjeneste 2015-2016. Niemi-Olsen ble valgt som landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet 2016-2017 og er nå i sin første periode.

I Vernepliktsprogrammet arbeider Niemi-Olsen med kapitlene som handler førstegangstjeneste, lærlingordningen, forvaltning under førstegangstjenesten og militær utdanning. Niemi-Olsen har også ansvaret for Soldataksjonen 2017 «Makker søkes». Der er det fokus på hvor viktig det er å ha en god makker. Forsvaret handler om fellesskap, og i fellesskapet trengs det gode makkere!

Etter Vernepliktsprogrammet som ble vedtatt i juni 2016 vil TVO arbeide for at norske soldater skal avtjene verdens beste førstegangstjeneste. TVO mener også at lærlinger i Forsvaret skal ha mulighet til å følge et fullverdig utdanningsløp som både soldat og lærling. Alle soldater skal gjennom hele sin førstegangstjeneste oppleve å bli forvaltet forsvarlig, slik at alle rettigheter og behov den enkelte soldat har under førstegangstjenesten ivaretas. Det er også viktig for TVO at alle soldater som er inne til førstegangstjeneste skal få en god og kontinuerlig militærfaglig utdanning, slik at de oppfyller kravene som er gitt i utdanningsprogrammene.

Ved siden av det ovennevnte har Niemi-Olsen også ansvaret for å være kontaktperson til forsvarets øverste ledelse, nettverk for kvinnelig befal og arbeidsgiverorganisasjonene (KOL, NOF, BFO, NTL).

Niemi-Olsen har sittet som landstillitsvalgt siden 1. juli 2016.