Kristoffer Falch

Kristoffer Falch er født i 1995 og kommer fra Kolbotn, ikke langt unna Oslo. Han gjennomførte sjørekrutten på KNM Harald Haarfagre i april 2015. I førstegangstjenesten tjenestegjorde han som avdelingstillitsvalgt i Kystvakten på Sortland. Kristoffer har vært hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret siden august 2016 og er nå inne i sin andre periode.

Som hovedtillitsvalgt har han ansvar for at TVO i Sjøforsvaret fungerer i henhold til TVO-reglementet. Kristoffer jobber til vanlig på Haakonsvern i Bergen, som en del av vernepliktsseksjonen i Sjøforsvarsstaben. Jobben går i stor grad ut på å representere Sjøforsvarets gaster opp mot ledelsen gjennom forskjellige arrangement, møter og utvalg. Han har også ansvaret for å arrangere hovedutvalg, der de avdelingstillitsvalgte representerer sine avdelinger i møte med Sjøforsvarets ledelse.