Johanne Løvli Harstad

Johanne er født i 1996 og kommer fra Ås i Follo. I førstegangstjenesten tjenestegjorde Johanne i sanitetsbataljonen i Brigade Nord på Setermoen leir. Hun hadde stilling som bataljonstillitsvalgt. Hun følger opp Forsvarets fellestjenester, Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet

Vedtakene Johanne jobber med fra Vernepliktsprogrammet:

  • Informasjon
    TVO er opptatt av at Forsvaret sender ut korrekt informasjon som bidrar til å skape realistiske forventninger. Johanne jobber dermed med informasjon som gis før innrykk og informasjon som gis under tjenesten. Dessuten er TVO opptatt av at soldatene skal få god informasjon om videre karriereveiledning i Forsvaret. Videre er et av TVO sine prioriterte vedtak at vi mener det skal undervises om Forsvaret og verneplikt i den norske skolen.
  • Militær utdanning
    Vi i TVO mener alle soldater skal få militærfaglig utdanning som oppfyller utdanningsprogrammene i soldatens avdeling. Her jobbes det blant annet med at soldater så tidlig som mulig skal være i stand til å bekle operative stillinger og at det skal være tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre militærfaglig utdanning.
  • Sivil utdanning og akkreditering
    Vedtakene i dette kapittelet handler veldig kort om at TVO mener at førstegangstjenesten skal ha størst mulig overførbar verdi til det sivile. Her jobber Johanne med tilrettelegging for karriereveiledning og muligheten til å få etter- og videreutdanning.Videre jobber hun med militærprofesjons-fagene og tilleggspoeng for førstegangstjenesten.

Johanne har sittet som landstillitsvalgt siden 1.juli 2017.