Jens Kristian Øvstebø
Ansvar:
Luftforsvaret
Vernepliktige i utlandet
jeovstebo@mil.no – 2309 7245 / 458 85 132

Jens Kristian kommer fra Sola utenfor Stavanger og er født i 1995. I førstegangstjenesten var Jens Kr. operasjonssoldat i Bardufoss, og senere avdelingstillitsvalgt (ATV) for 139 Luftving sine flystasjoner: Bardufoss, Rygge og Sola.

Jens Kr. har ansvar for oppfølging av Luftforsvaret og norske vernepliktige i utlandet. Han er også kontaktperson mellom TMO og organisasjonen Folk og Forsvar.

Ved siden av overnevnte oppfølgings-områder, er Jens Kr kommunikasjonsansvarlig i TMO, i tillegg til å sitte med ansvaret for gjennomføringen av Soldataksjonen "Gjensidig respekt – et felles ansvar".

Jens Kr. følger opp fire av kapitlene i Vernepliktsprogrammet. Under kapitlet om sesjon, seleksjon, innrykk og fordeling jobbes det en del med å få forkortet sikkerhetsklareringsprosessen, samt at det skal være mulig å få permisjon fra studier når førstegangstjeneste skal gjennomføres. I forbindelse med kapitelet om forvaltning under førstegangstjeneste, har det vært en prioritert sak å jobbe for komplett PBU for begge kjønn ut til depotene.

Økonomiske vilkår er en sak som alltid har og alltid vil bety mye for personell inne til tjeneste. I forbindelse med dette kapitlet jobbes det for at tjenestetillegget på sikt skal kunne tilsvare Stortingets fastsatte grunnbeløp.

Vernepliktige tjenestegjør ofte langt hjemmefra, og rimelig transport er derfor et viktig punkt i Tillitsmannsordningens arbeid. Et prioritert vedtak er at all fylkeskommunal kollektivtransport skal være gratis for personell inne til førstegangstjeneste. Det jobbes også for at det skal bli enklere å benytte det flyselskapet som får soldaten raskest og mest mulig effektivt hjem i forbindelse med permisjonsreise betalt av Forsvaret, og at ikke soldatene bare skal være låst til å få bruke et flyselskap.

Jens Kr. har sittet som landstillitsvalgt siden 1. juli 2015.