Hilde Friksen Laumann

 

Hilde Friksen Laumann

Hilde Friksen Laumann er født i 1997 og kommer fra Leknes i Lofoten. Hun hadde sin førstegangstjeneste på Haakonsvern i Bergen, hvor hun var avdelingstillitsvalgt. Hilde har oppfølging av Sjøforsvaret og har tett samarbeid med hovedtillitsvalgt Kristoffer Falch. Hun har ansvar for sosiale medier, nordisk samarbeid og Soldataksjonen 2018-2020. I Vernepliktsprogrammet (VPP) har Hilde ansvar for de fire kapitlene Velferdstjenesten, Forpleining og kosthold, Militær idrett og trening, og Religion og livssyn.

Det er mye som har skjedd med Velferden den siste tiden, grunnet omorganiseringer og kutt. Hilde samarbeider med det sentrale velferdsfaglige leddet som besøker og skriver rapporter på velferdstilbudet i de ulike DIF-ene og leirene. Man ser at endringene som har blitt gjort har rammet hardt, og at tilbudene rundt om kring er sårbare og/eller dårligere enn før.

Kapittelet om Kosthold og forpleining, omhandler mattilbudet i Forsvaret. Et bedre mattilbud i Forsvarets spisemesser er noe soldatene er svært opptatt av, og noe Tillitsvalgtordningen har jobbet med i all tid. Alle soldater har krav på fire måltider i løpet av en dag, som skal være variert og ernæringsmessig dekkende. For å kunne opprettholde disse kravene, har Hilde jevnlig dialog med forpleiningsseksjonen i Forsvaret og de tillitsvalgte på avdeling.

Forsvaret er opptatt av at soldater inne til førstegangstjeneste skal føle seg som en del av et mangfoldig og likeverdig miljø, og der er kapitlet om Religion og livssyn viktig. I samarbeidet med Feltprestkorpset forsøkes det å imøtekomme soldatenes behov og ønsker, samt være ressurspersoner for den enkelte soldat eller avdeling.

Hilde har sittet som landstillitsvalgt siden 1. juli 2017.