Henrik Paulgaard Andersen
Ansvar:
Luftforsvaret

Henrik Paulgaard Andersen kommer fra Tromsø og er født i 1996. I sin førstegangstjeneste begynte han som vakt- og sikringssoldat for 139 Luftving Bardufoss, før han ble valgt som ATV og tjenestegjorde som øverste tillitsvalgt for luftvingen.
Henrik er hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, og har ansvar for at Tillitsmannsordningen fungerer i Luftforsvarets avdelinger. Hans daglige gjøremål er blant annet å følge opp tillitsvalgte i Luftforsvarets avdelinger og representere alle de vernepliktige mannskapene opp til ledelsen.