LANDSTILLITSVALGTE

 


Camilla Hansen

Hæren
camhansen@mil.no – 2309 7244


Sigurd Svensen

Luftforsvaret
ssvensen@mil.no – 2309 7242

 


Jens Kristian Øvstebø

Forsvarets spesialstyrker
Forsvarets logistikk organisasjon
Forsvarets operative hovedkvarter
Heimevernet
jeovstebo@mil.no – 2309 7245


Anna Olivia Mohaugen

Sjøforsvaret
anmohaugen@mil.no – 2309 7246


Kristoffer Niemi-Olsen

Forsvarets sanitet
Forsvarets fellestjenester
CYFOR
kniemiolsen@mil.no – 2309 7243

HOVEDTILLITSVALGTE


Kristoffer Falch

Sjøforsvaret
kfalch@mil.no – 5550 4004

Sigmund Bjørnhaug

Hæren
sibjornhaug@mil.no – 7762 8615


Henrik Paulgaard Andersen

Luftforsvaret
henrikpanders@mil.no – 6923 7746