Forsvarets deltagelse i Pride viktigere enn noen gang!

Forsvaret deltar for for tredje året på rad i Oslo Pride. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret mener deltagelsen er viktigere enn noen gang.

– Angrepet i Orlando for bare noen dager siden viser at vi ikke kan hvile med det holdningsskapende arbeidet. I Forsvaret er vi stolte av mangfoldet vårt, og ser verdien av at folk kan få være seg selv. Som statsinstitusjon har vi også et selvsagt oppdrag i å være en klar stemme mot hatefulle og grunnløse fordommer, sier landstillitsvalgt Camilla Kolsrud Hansen.

Hansen forklarer at Forsvaret gradvis har trappet opp deltagelsen i Pride.

– I år har Forsvaret sentralt tatt ansvar for å igangsette arbeidet med å ha stand i Pride Park, og det har kommet en tydelig oppfordring om å delta i paraden i uniform for de som har lyst og anledning, forklarer Hansen.

Tillitsvalgtordningen har jobbet målrettet for at Forsvaret skal delta på Pride gjennom flere år.

– For to år siden fikk forsvarsansatte muligheten til å kunne delta i uniform i paraden på frivillig basis. I fjor fikk vi sammen med enkelte ildsjeler ordnet med at Forsvaret kunne ha stand i Pride Park, men da ble standen mer eller mindre drevet på dugnad. I år har Forsvaret virkelig tatt grep og formalisert deltagelsen med tydelig forankring i toppledelsen. Det er svært gledelig å se, smiler Hansen.

Hansen opplyser at Forsvarets stand i Pride Park følger parkens åpningstider.

 
 

Avvikling av FOKUS?

Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret legger opp til at dagens opplærings- og utdanningssenter (FOKUS) reduseres kraftig. – Veiledningen Forsvaret tilbyr i dag foreslås i realiteten nedlagt og fjernet fra der soldatene er. Det legges opp til at soldatene selv må bruke mye tid og krefter på å finne opplæring og utdanning som kan passe inn i en travel plikttjeneste. Dette har ikke soldatene kompetanse og mulighet til. Det blir svært utfordrende for den enkelte, kommenterer landstillitsvalgt Jens Kristian Øvstebø.

Det har en stor verdi for samfunnet at soldatene har mulighet til å forbedre karakterer og utvide sin kompetanse i løpet av førstegangstjenesten. – Soldatene får i dag hjelp til å gå videre på annen utdanning rett etter førstegangstjenesten, enten i Forsvaret eller i det sivile. Å nedprioritere opplærings- og utdanningstilbudet øker risikoen for at flere går ut av tjenesten uten å ha planer for videre arbeid og utdanning, fortsetter Øvstebø.

Det ser ut til at Regjeringen ikke har tenkt til å videreføre karriereveiledningen Forsvaret tilbyr gjennom FOKUS i dag. Hele 6 av 10 soldater benytter seg av dette tilbudet. Tillitsvalgtordningen synes at timingen for en så kraftig reduksjon i og omlegging av tilbudet er merkelig. – Det har akkurat kommet en NOU om karriereveiledning der viktigheten av dagens tilbud i Forsvaret understrekes. Dette setter forslaget fra Regjeringen i et underlig lys, avslutter Øvstebø.

For spørsmål, kontakt landstillitsvalgt Jens Kristian Øvstebø: tlf. 458 85 132

 
 

Endring av navn til TVO

I henhold til vedtak gjort på Landskonferansen 2014, skal Tillitmannsordningen i Forsvaret ved Landskonferansen 2016 endre navn til Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, fortkortet til TVO. Siden 1993 har det utelukkende vært tillitsvalgte i førstegangstjenesten, og det er derfor svært gledelig at vi nå kan operere i en organisasjon som gjenspeiler tittelen til de tillitsvalgte. Ellers så gleder vi oss til resten av Landskonferansen i uken som kommer, og oppfordrer alle til å følge med på Facebook, samt Twitter og Instagram under emneknaggen #LKTVO.

 
 

INNSTILLING AV NYTT VERNEPLIKTSRÅD

Innstillingen av vernepliktsrådet 2016-2017 er offentliggjort. Den vil bli stemt over på TMOs landsstyret 20.april.

Du kan lese hele innstillingen her: http://bit.ly/vpr1617

 
 

SØK NÅ
VIL DU REPRESENTERE ALLE SOLDATER INNE TIL FØRSTEGANGSTJENESTE? SØKNADSFRIST 28.FEBRUAR!

TMO skal velge fem nye landstillitsvalgte (LTV) til Vernepliktsrådet 2016/2017!
Jobben som landstillitsvalgt er varierende, utfordrende og ikke minst spennende. Vervet er allsidig og inneholder arbeidsoppgaver som f.eks:

  • Representere alle soldater inne til førstegangstjeneste samt. befalselever på vernepliktig vilkår, overfor militær og politisk toppledelse. Vernepliktsrådet har jevnlige møter med forsvarssjefen og forsvarsministeren.
  • Følge opp hele TMO som ordning.
  • Følge opp og støtte tillitsvalgte i alle avdelinger i Forsvaret.
  • Holde ulike foredrag og kurs for alt fra soldater i førstegangstjeneste til generaler og politikere.
  • Kjempe for saker som er viktig for soldatene i førstegangstjeneste på nasjonalt nivå.
  • Besøke alle avdelinger i Forsvaret sammen med hovedtillitsvalgte.
  • Samarbeide med lignende interesseorganisasjoner i Skandinavia og besøke soldater som  tjenestegjør i utlandet.

Som landstillitsvalgt må du jobbe godt i team og selvstendig. Tjenesten er utfordrende og til tider hektisk, med mye reisevirksomhet. Du må være motivert og dedikert til å gjøre en viktig jobb for soldater i førstegangstjeneste. Det å være landstillitsvalgt er mer enn en jobb, det er en livsstil!

De fem som blir innstillt til å ta over vervene fra sittende Vernepliktsråd vil bli ansatt på grenader/matros-kontrakt etter endt førstegangstjeneste og blir lønnet etter statens lønnsramme 32, lønnstrinn 27. LTVene får tilbud etter søknad om bosted i Oslo. De landstillitsvalgte blir vervet for et år av gangen, med mulighet for gjenvalg inntil tre år.

Hvis du brenner for å gjøre hverdagen til soldater inne til førstegangstjeneste bedre og vil påvirke morgensdagens forsvar, anbefaler vi deg å søke innen 28.februar!

Send søknad med CV, attester, vitnemål etc. til jthoen@mil.no eller via post til FPVS/TMO, Postboks 1550 sentrum, 0015 Oslo med merknad på konvolutt «Søknad VPR».

For mer informasjon om valget, kontakt: LTV Jo Anders Thoen. tlf: 48 99 72 43, E-post: jthoen@mil.no